קיבלנו את האישור שלך לזיקוק התכשיטים ואנחנו מתקדמות בתהליך
נהיה בקשר ממש בקרוב!
אוהבות, גינת וצוות הוטקראון